Onze bestuurders

Voorzitter:Gilbert Verstraelen

Secretaris: Joseph Bries

Penningmeester: Viviane De Bie

Raadpleeg onze kalender

Historiek

Door een fietsgroep die reeds langer bestond, zijn de Natuurvrienden afd. Merksem ontstaan in 1929. Door wie en met hoeveel leden is ons onbekend. We moeten ineens 10 jaar verder gaan. In juli 1939 word de afdeling Merksem-Schoten tot stand gebracht door toenmalig secretaris Schoofs met 275 leden. Er werd toen een boekje uitgegeven onder de naam ” Arbeiders Toerisme de Natuurvrienden”. Meteen was de geest geschapen om de arbeiders een degelijk verlof in de natuur te verschaffen via de natuurvriendenhuizen, zowel in binnen- als buitenland .De activiteiten bestonden toen uit zwem- of zangavonden, fietsen, wandelen en volksdans. Spijtig genoeg begon in augustus de mobilisatie en kwamen de activiteiten op een laag pitje te staan. Tussen de jaren 1940 en 1949 staat het niet vast dat het boekje nog verscheen. Vanaf 1949 verandert de naam van het boekje in “ de natuurvriend”, zoals we het nu nog kennen. Met medewerking van afd. Merksem werd een nieuwe afd. geboren in Wijnegem en in datzelfde jaar werd Schoten een zelfstandige afdeling. Op 14/9/1949 werd Frans Caluwe onze secretaris.

Onze activiteiten

Raadpleeg onze kalender

Op 22 april snuffeltocht in het fort van Merksem. Vanaf 14.00u tot 16.00 vertrek. Lokaal van de Natuurvrienden.