Onze bestuurders

Secretaris:Paul De Roey, Van Praetlei 111, 2170 Merksem tel 03/645 05 94 of 0475/426 464 E-mail

Onder voorzitter/Penningmeester:Eugeen Bressinck, Konijnenberg 64, 2180 Ekeren tel 03/542 66 76 of 0495/598 212E-mail

Fortissimo verantwoordelijke: Reinhilde Vissers, Paasbloemstraat 40, 2170 Merksem tel 03/298 88 28 of 0478/786 113E-mail

Raadslid: Jan Van Den Eynde, Eikenstraat 119, 2440 Geel tel 03/646 94 64 of 0494/547 781E-Mail

Raadslid: Ann Sutherland, Dennenlaan 10, 2960 St-Job-in-'t-goor tel 03/297 54 37 of 0473/881 489 E-mail

Kijk even op onze website

Historiek

HISTORIEK & DOELSTELLING De Vriendenkring van Werminval en Fortissimo VRIENDENKRING De Vriendenkring van Werminval werd opgericht in 1976 en had de bedoeling om fondsen te verzamelen ter ondersteuning van de beschermde werkplaats. Hiervoor werd voor de eerste keer een driedaagse jumping georganiseerd, met groot succes. Stilaan werd de werkplaats financieel onafhankelijk en koos het bestuur van de vriendenkring om zich meer te richten naar de werknemers zelf. De jumping werd een traditie en de opbrengsten werden aangewend om jaarlijks een uitstap en om de drie jaar een reis naar een zonnige bestemming te organiseren. Telkens werd voor elke deelnemer de helft van de kostprijs door de vriendenkring bijgelegd. De jumping, telkens rond 1 mei, op de terreinen van het Bouckenborgh park werd een traditie in Merksem. De herinneringen aan de talrijke reizen naar Kreta, Cyprus , Kos, Spanje, Bulgarije, Tenerife ,het voormalige Joegoslavie en Mallorca vormen nog vaak een gesprekonderwerp met fijne avonturen en leuke anekdotes. De organisatie van de jumping werd stilaan moeilijker en moeilijker mede door de drainage van het voetbalveld en een nieuwe, grotere organisator van een jumping op dezelfde datum. Daarom werd er gekozen om deze manifestatie te vervangen door een jaarlijks “Kippenfestijn”. De laatste jaren kwamen dan ook honderden sympathisanten proeven van de heerlijke “kippen van ‘t spit”. De uitstappen en reizen bleven behouden en kenden steeds een grotere bijval bij de werknemers van de werkplaats. Voor 2014 is er in de maand augustus een reis naar Mallorca gepland met 71 deelnemers. Ook voor de uitstap naar de “Efteling” in september verwachten we meer dan 100 gegadigden. Om dit financieel te ondersteunen richten we ook dit jaar weer een “kippenfestijn “ in en dit op zondag 12 oktober 2014 in de refter van de beschermde werkplaats Werminval, Winterling 3-7 2170 Merksem . Naast de vriendenkring werd ook de “P.K.26“ opgericht. Een personeelsclub die door het jaar voor de nodige ontspanning zou zorgen voor de werknemers. Ze nestelde zich in het fort van Merksem en enkele monitors van de werkplaats zorgden voor activiteiten en opvang. De bijeenkomsten op zaterdagvoormiddag werden een vaste waarde in de werking van de P.K.26. Ook hier kwam er enkele jaren geleden een kentering en de P.K.26 werd omgedoopt tot Fortissimo en onder de koepel gebracht van de vriendenkring. Een aanleiding om het lokaal op het fort op te frissen en in een nieuw kleedje te steken en het ontspanningsaanbod aan te passen aan de wensen van de werknemers. Nu nog kan men elke tweede zaterdagvoormiddag van de maand terecht op het fort. Sjoelen, sjotterkas, darts, biljart en zelfs “Bowling op tv”. Het zorgt voor een aangename ontspanning en een warme vriendenband. Daarbij worden op geregelde tijdstippen andere activiteiten georganiseerd. Tot de traditie behoren: worstenbrood namiddag in januari, paasstukjes maken en daarna samen iets lekker eten, een culturele uitstap in Antwerpen, een zomerse BBQ, de Sint die op bezoek komt en rond Kerst een knutselnamiddag om kerstversiering te maken. Andere activiteiten worden op verzoek van de leden ingelast. Ook hier wordt steeds gezorgd dat de bijdrage van de werknemers tot een minimum beperkt blijft en doet de kas van de vriendenkring een duit in het zakje.

Onze activiteiten

.