Onze bestuurders

Voorzitter: Fred Bayet

Secretaris: Inge Pirlet

Penningmeester: Elly Chaltier

Curt Costrop

Sarah Vandewalle

greetje janssens

Helmut Vanmarcke

Contact: Klik hier

Kijk even op onze website

Historiek

 • • Opgericht in 1964 als oudervereniging voor de scoutsgroep "66 Sint Eduardus"
 • lokalen in een van de scoutsbarakken van de school. voornaamste activiteit : geld bijeen brengen voor de groep.
 • we gingen toen op voorkamp voor de verkenners.
 • In 1979 werd besloten om de "Sint Eduardusgroep" om diverse redenen vaarwel te zeggen. we verhuizen naar de "huizekes" in de Van Praetlei.
 • voornaamste activiteit : logistieke ondersteuning van bevriende scoutsgroepen
 • het aantal activiteiten verhoogt : een "memorial" en volksfeest worden georganiseerd. we gaan nu op volwaardig zomerkamp met enkele remorkskes en oude tenten
 • In 1993 worden de "huizekes" gesloopt (de vooruitgang zeker ...) en wij zijn even dakloos. In December vinden we nieuwe lokalen : drie compartimenten van de "kazematten" op het Fort van Merksem.
 • de lokalen worden gezellig gemaakt : een toog gemetst, het tentenmagazijn waterbestendig, een keuken ingericht ... de kring floreert weer : de activiteiten volgen elkaar snel op en worden alsmaar gezelliger.
 • We gaan nog steeds op kamp en een nieuwe generatie leden biedt zich aan.
 • In 1998 wordt ons "patrimonium" uitgebreid met een tuintje dat we gebruiken voor het drogen van tenten en als terras.
 • In 1999 vierden we ons 35 jarig bestaan.
 • In 2002 worden we geplaagd door een golf van inbraken, wat ons verplicht ernstige veiligheidsmaatregelen te nemen in onze lokalen.
 • In 2004 vierden we ons 40 jarig bestaan, 25 jaar onafhankelijkheid en 10 jaar op het Fort.
 • In 2007 gingen we helpen te Hofstade ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Scouting en verzorgenden we het groot kampvuur op Herfstontmoeting (VVKSM) op de Hoge Rielen.
 • Ook in 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 helpen we op HO.
 • De vereniging leeft meer dan ooit ... Wat is ons doel ? Wij trachten vanuit een belangloze en vrijwillige inzet van onze leden steun te verlenen aan scoutsgroepen die onze hulp vragen.

  Wat hebben we al gedaan en doen we momenteel ? In het verleden zorgden we voor vervoer voor de Zonnepinkers, organiseerden we een jaarlijks Welpentreffen (ons Volksfeest) en waren we actief aanwezig op tal van bals, barbeques, recepties, dit om op te dienen, te tappen, enz.

  Tegenwoordig zorgen we vooral voor logistieke steun in de vorm van onze tenten-uitleendienst, die voor scoutsgroepen overigens gratis is. Onze ploeg staat evenwel klaar om, indien er een vraag van een groep komt, ook op andere gebieden ondersteuning te geven. Het moet natuurlijk wel binnen onze mogelijkheden liggen.

  Onze activiteiten

  Op 07/08/2016 werd op het Fort van Merksem in onze lokalen ons nieuw lekker biertje voorgesteld. Het kreeg de naam "Daske" mee, verwijzend naar de vele verschillende dassen die onze scouts dragen.

  Kijk even op onze kalender