Laatste nieuws

Het district Merksem is rijk aan diverse verenígingen. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven te ondersteunen bij inbraakpreventie door een toelage te verlenen voor het functioneel beveiligen van de lokalen van verenigingen die gelegen zijn op het grondgebied van het district en die daar hun voornaamste activiteiten uitoefenen. Deze toelage wordt toegekend onder de voorwaarden bepaald in een reglement dat op aanvraag verkrijgbaar is.

Ons Fortje heeft er een bezienswaardigheid bij. De cachotten zijn gerenoveerd en ingericht als museum. Steeds gratis te bezoeken na afspraak 0472/380 624. Scholen en verenigingen krijgen van de gids een gedegen rondleiding.

105 mm kanon op 250mm afuit 105 mm Inhuldiging met schot op 1092017

foto Hugo Beens

Om ons fort een inzicht te geven van zijn vroegere militaire status, is een kanon aan de ingang geplaatst.

.

Terug naar boven